.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

به عقیده برایان تریسی، استاد سخنوری، میزان سودمندی انسانها به واسطه میزان توانایی آنها در متقاعد کردن دیگران تعیین میشود.

هدف از طراحی و تولید یک گزارش، رخ دادن اتفاقی است که بدون آن گزارش، آن ا تفاق رخ نمیدهد .

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی مخاطبین با اصول و تکنیکهای طراحی و تولید یک گزارش است به نحوی که ارائه دهنده بتواند مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار داده و آ نها را به مرحله "اقدا م" برساند.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ويندوز وICDL

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اصول و تكنيكهاي طراحي و توليد يك گزارش است به نحوي كه ارائه دهنده بتواند مخاطبين خود را تحت تاثير قرار داده و آ نها را به مرحله "اقدا م" برساند

مخاطبان
مديران ارش د سازمان ها، نهادها، هلدينگ ها، شركت هاي بزرگ و كوچ ك پژوهشگراني كه نتايج فعاليتهاي خود را با ديگران به اشتراك م يگذارن د معاونت هاي بخش ها و سطوح مختلف سازما ن روساي ادارات و كارشناسان ارشد تمام كساني كه مي خواهند عملكرد خود، تيم يا مجموعه شان را به مخاطبين ارائه بدهند و ايشان را به تصميم گيري كه مطلوبشان است، برسانند. انسانهايي كه با انسا نهاي ديگر در ارتباطن د

مدت
22  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 مقدمه وکلیات

 • گردآوری داده ها و اطلاعات به همراه طبقه بندی آنها
 • تعیین فرد یا گروه به عنوان مخاطب مشخص و تاثیر آن بر روی نحوه ارائه محتوا در گزارش
 • مشخص کردن مطالبه و هدف از گزارش به مخاطب یا مخاطبین
 • آشنایی با انواع گزارشات، نامه های اداری وبخش های اصلی هریک
 • استخراج پیام محوری اطلاعات به صورت کلی و جزیی در هر قسمت
 • داستان پردازی با داده ها واطلاعات (شروع، نقطه یا نقاط عطف وپایان)
 • شناخت قوانین گشتالت برای پیاده سازی دیداری گزارش
 • ساده گرایی، ساده گفتن و ساده ارائه نمودن
 • نکات تخصصی (بایدها ونبایدها) برای داشتن یک گزارش مطلوب
 • تقسیم بندی ودسته بندی باکس های اطلاعاتی گزارش
 • رنگ شناسی و انتخاب ترکیب رنگی مناسب برای طراحی انواع گزارش ها
 • تایپوگرافی واستانداردهای آن
 • انتخاب صحیح نمودارها و بایدها ونبایدهای آنها
 • انتخاب صحیح دیاگرام ها و بایدها ونبایدهای آنها
 • تکنیک های مختلف در ارائه محتوا به مخاطب مثل قیاس ملموس، ترین ها، قانون عدد3، قانون هفت حرف سی و ...
 • ویراستاری محتوایی،بصری و متنی گزارش های سازمانی جهت بهینه شدن گزارش
...
نرم افزار Word
 • پیمایش و میانبرها
 • ایجاد فهرست مطالب
 • طراحی فرم ها و قابلیت Mail Merge
 • هدر و فوتر و تنظیمات چاپ
 • ویراستاری، هم ترازی ها، فرمول ها، نقطه گذاری و شماره گذاری
 • فونت ها و نکات آن ها
 • مدیریت متن، نمادها و تصاویر
 • طراحی نمودارها و دیاگرام ها
 • Footnote, Endnote, Citation, Link
 • انواع خروجی ها و تبدیل ها
...
نرم افزار Excel 
 • معرفی اکسل وقابلیت های آن در طراحی وتولید گزارش
 • معرفی توابع محاسباتی
 • معرفی ماکروها و کاربردهای آن ها
 • معرفی برخی توابع و فرمول ها جهت طراحی نمودارهای گرافیکی خلاقانه
 • طراحی نمودارها با استفاده از سنجه ها، نقشه ها، نمادها و پیکتوگرام ها
 • طراحی و پیاده سازی یک نمونه ساده دشبورد مدیریتی
...
نرم افزار PowerPoint  نحوه ایجاد اسلاید و تنظیم ابعاد و گزینه ها
 • کار با تم ها و دیزاین اسلاید
 • استفاده از قالب های آماده پاورپوینت
 • روش کار با اسلاید مستر
 • متن و نکات کاربردی آن
 • کار با عکس و ویرایش آن
 • ایجاد شکل های متنوع و ویرایش آن ها
 • طراحی آیکون ها و قالب های اختصاصی پاوروینت با استفاده از شکل ها
 • گروه بندی، ترتیب قرار گیری و تراز کردن
 • آشنایی با انیمیشن های ساده و ترکیبی
 • کاربرد ترنزیشن اسلایدها
 • ایجاد انواع نمودارهای ساده ونکات مرتبط بانمایش صحیح
 • ایجاد نمودارهای خلاقانه وگرافیکی
 • ایجاد انواع دیاگرام های ساده و خلاقانه
 • پارالاکس با تصاویرParallax
 • داستان سرایی Telling Story
 • ترکیب اشکال با تصاویر
 • کار با لایه ها
 • استفاده از ماسک
 • سنجه ها وشاخص ها
 • کار با SmartArt  و ویرایش آن
 • ایجاد هایپرلینک های مختلف
 • ایجاد نوت و کار با آن در حین ارائه
 • نحوه کار با پنل اسلایدشو و تمامی تنظیمات آن
 • استفاده از صدا وفیلم در ارائه
 • آشنایی با تکنیک تریگر وکاربردهای آن در یک ارائه موثر
 • گرفتن خروجی های مختلف از یک فایل پاورپوینت برای ارائه یا چاپ
...
نرم افزار Prezi 
 • آشنایی و معرفی نرم افزاربه همراه قابلیت ها و بیان نقاط قوت و ضعف آن
 • اضافه نمودن متن و مدیریت آن
 • اضافه نمودن تصویر و مدیریت آن
 • اضافه نمودن ویدئو و صدا و مدیریت آن
 • اضافه نمودن نمودارها و اشکال و مدیریت آن ها
 • افکت ها، انیمیشن ها و ترنزیشن ها
 • ایجاد انواع خروجی ها
...
جمع بندی، مرور نکات و بررسی و بازخورد تمرین ها و پروژه های فراگیران