.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 6 و آمادگی ورود به فرانسه 8
  3.  یادگیری  زبان فرانسه در سطح A2بر اساس استاندارد CECR


شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
صحبت كردن از دوران كودكي-مقايسه كردن سيستم هاي آموزشي-صحبت كردن از فعاليت هاي آموزشي-توصيف يك گردهمايي فرهنگي-توضيح دلايل يك اتفاق-صحبت كردن از مطبوعات-نظر دادن راجع به رفتار هاي ديگران-بررسي كردن يك موضوع و گزارش كردن نتايج آن

مخاطبان
كليه علاقه مندان به يادگيري زبان فرانسه و دانش آموختگان فرانسه 6

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

L’ensemble du Nouveau Taxi! , est une méthode authentique et attirante de l’apprentissage du français qui s’adresse à des classe d’adulte ou de grands adolescents et à tous ceux qui souhaitent acquérir rapidement une compétence de communication suffisante pour satisfaire des échanges sociaux et des besoins concrets au cours d’un voyage dans un pays francophone

Cette méthode de quatre volumes couvre les niveaux A1, A2, B1, B2 du cadre européen commun de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des langues CECR
Ce qui privilégie Taxi ! des autres méthodes, est sa structure simple et solide, en s’appuyant sur une approche thématique, fonctionnelle, communicative et actionnelle, qui permet à l’apprentissage de découvrir non seulement les compétences de savoir de l’apprenant mais aussi celles de savoir-faire et de savoir-être. De plus il introduit une approche des pratiques culturelle quotidienne de la France et du monde francophone
Les apprenants du niveau 7, étudient leçon 19_27 du Taxi 2, qui couvre le niveau A2 du CECR
 

Uniteʹ 5: Allez au travail

Leçon19-20

Situer dans le temps: De puis, il ya

Uniteʹ 6: Temps Libre

Leçon21-22-23-24

Deʹcrire vos activiteʹs

Justifier vos choix avec lʹexpression de la cause

Exposer un project

Exprimer la cause dʹune probleʹme avec le gerondif

Uniteʹ 7: Lʹair fu temps

Leçon25-26-27

faire des preʹvisions avec lʹ expression du futur : preʹsent, futur porche, futur simple

Exprimeʹ une probabiliteʹ ou une certitude

Situer dans le temps avec : Avant de+infintif preʹsent , Apreʹs de +infinitive passeʹ

Exprimer une conseʹquence avec lʹexpression du la conseʹquence

Les  theʹmes des vocabulaires

Lʹecole/ Lʹ enseignement / Lʹ communication / Les cafeʹ / Les Loisirs / La technologie / Les meʹdia