.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( سطح C1بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسيشرایط شرکت کنندگان
گذراندن سطح Advanced 4 و يا شركت در آزمون تعيين سطح سن بالاتر از 18 سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انتظار مي رود كه زبان آموزان پس از شركت در دوره و موفقيت در آزمون هاي آن ، به سطحC1 (با توجه به سرفصل تدريس شده )تسلط يابند

مخاطبان
دانش آموختگان دوره هاي ADV.4 و همچنين ساير علاقه مندان در سطوح پيشرفته زبان انگليسي

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Unit 1: Getting to know you 
learning grammar points likeConditionals

Learning vocabulary and phrases about: Describing People and collocations, people and places

Unit 2: Living life to the full

Learning grammar points like: Dependent prepositions

Learning vocabulary and phrases about: prepositional phrases, hobbies and free time

Learning how to write formal and informal writing

Unit 3: In the Public Eye

Learning grammar points like: wishes and Regret

Learning vocabulary and phrases about: Idiom ((verb+ the+ object), expression around the subject "in the media"

Unit4: Acting on advice

Learning grammar points like: Modals and semimodals 1

Learning vocabulary and phrases about: Prefixes and suffixes, giving advice

Learning how to write formal writing

Unit5: Dream Jobs

Learning grammar points like: Relative clauses

Learning vocabulary and phrases about: Connotation Jobs

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

 

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد. 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

4-در اختيار داشتن وب کم يا موبايل هوشمند داراي دوربين جلو براي استفاده در آزمون هاي شفاهي