.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 توانمند سازي دانش پذیران و علاقه مندان به معماری داخلی و دکوراسیون در زمينه ابعاد و احجام و فضاي سه بعدي و آشنايي با مفاهيم نورپردازي و  material، توسط نرم افزار 3Ds Maxشرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره مقدمات كاربردي (ترسيم وضع موجود و ارائه) دكوراسيون داخلي يا دانشجويان و كارشناسان معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
طراحي تخصصي در زمينه ابعاد و احجام و فضاي سه بعدي و آشنايي با مفاهيم نورپردازي و material توسط نرم افزار 3Ds Max

مخاطبان
دانشجويان و كارشناسان معماري و علاقه مندان به معماري داخلي

مدت
70  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • تاريخچه نرم افزار و ويژگي هاي آن کاربرد نرم افزار
 • ابزارهاي مديريت فايل New, Reset, Opene
 • ابزارهای کنترل احجام و موضوعات در صحنه (Transformations)
 • ايجاد مدل هاي سه بعدي (Creating Objects)
 • موضوعات دو بعدي
 • ماده ، نقش و بافت (Texturing)
 • نور و شیوه های نورپردازی
 • تصویر سازی از صحنه (Rendering)
 • تنظيمات Render
 • V Ray light آشنايي بامفاهيم نورپردازي و انواع نورها جهت درك بهتر نورپردازي در فضاهاي مختلف
 • V Ray Camera آشنايي با تكنيك هاي كار بادوربين تخصصي جهت كنترل بهتر روشنايي  در تصاوير
 • V Ray Material معرفي انواع متريال تخصصي جهت شناخت بهتر و ايجاد متريل هاي واقعي
 • V Ray Standard ساخت جلوه ي چمن و ايجاد پروكسي
 • V Ray  Properties جهت كنترل بهتر موضوعات در حالت دهنده هاي مختلف نور پردازي ،انعكاس و انكسار
 • V Ray RT سرعت بخشيدن در نورپردازي و متريال
 • V Ray lens Effect ايجاد جلوه هاي ويژه نور در تصاوير
 • V Ray Exposeure control كنترل بهتر نور و روشنايي محيط در حالت هاي مختلف نورپردازي