.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1.   تربیت نیروی ماهر مورد نیاز در کارگاه های عمرانی در بخش دفتر فنی


شرایط شرکت کنندگان
1.آشنايي با اتوكد و اكسل

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تهيه، تنظيم ودفاع صورتجلسات و دستور كارها 2-تهيه، تنظيم و دفاع لايحه تاخيرات 3-اصول نامه نگاري و بايگاني فني 4-آشنايي با انواع قراردادها و كسورات قرارداد 5-تهيه و تنظيم گزارش هاي فني كنترل پروژه 6-آشنايي با فهرست بها 7-مقدمات صورت وضعيت نويسي تشريح شرايط عمومي پيمان تهيه و تنظيم صورت وضعيت تعديل

مخاطبان
1.دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي عمران 2.دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي معماري 3.دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي صنايع 4.دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي مكانيك 5.دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي برق

مدت
36  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • تعریف پروژه ، ارکان پروژه و انواع قراردادها
 • تعریف چارت کارگاهی- جایگاه دفتر فنی-فازهای مختلف پروژه
 • دستورالعمل بایگانی و مکاتبات فنی+ فرم های استاندارد
 • مفاهیم اولیه کنترل پروژه+ نکات مهم در تهیه گزارشات
 • تشریح شرایط عمومی پیمان
 • تهیه، تنظیم و دفاع از لایحه تاخیرات
 • آشنایی با فهرست بها-آیتم فهرست بها- آیتم ستاره دار
 • روش و تهیه دستور کار ، صورتجلسه و متره
 • اصول و مقدمات صورت وضعیت نویسی
 • محاسبه حمل- احجام خاکی در صورت وضعیت
 • آشناییی با اصول فهرست بها( ابنیه- راه فاضلاب)
 • تهیه و تنظیم تعدیل +رفع اشکال

در پایان هر جلسه 15 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.