.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. افزایش توانمندی کار با نرم افزار sOLIDWORK
 2. آشنایی با مباحث تورانس های هندسی، نحوه تلرانس گذاری و تحلیل های تلرانسی
 3. آشنایی با مباحث PIPING
 4. اتوماسیون طراحی


شرایط شرکت کنندگان
تسلط به نرم افزار SOLIDWORK

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-توانايي طراحي مكانيكي و تحليلي با استفاده از نرم افزار 2-تسلط به تلرانس و تحليل هاي آن

مخاطبان
دانش آموختگان دوره "طراحي قطعات پيچيده صنعتي با استفاده از نرم افزار Solid Works" يا ساير علاقه مندان به يادگيري مفاهيم پيشرفته نرم افزار با تسلط اوليه بر Solidworks افرادي كه در پروژه هاي ساخت تجهيزات مكانيكي مشاركت دارند يا در صنايع ساخت و توليد، مكانيك خودرو و صنايع مرتبط با مهندسي مكانيك سيالات و جامدات با تسلط اوليه بر Solidworks مشغول به كار مي باشند

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • اعمال تلرانس ابعادی و هندسی بر روی قطعات سه بعدی
 • تحلیل اثر تلرانس های ابعادی و هندسی بر عملکرد مکانیزم ها
 • ایجاد الزامات اتوماسیون فرایند طراحی
 • اتوماسیون فرایند طراحی
 • متحرک سازی و شبیه سازی مکانیزم ها
 • استخراج گزارشات طراحی از وضعیت مجموعه های مونتاژی
 • طراحی به کمک تکنیک layout
 • PIPING &TUBING
 •  هوشمند سازی فرایند مونتاژ بر اساس ابعاد و جایگاه نصب
 • امتحان پایان دوره