.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايتهاي استاتيك

مخاطبان
علاقه مندان به ايجاد وب سايت هاي ايستا ، دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي كامپيوتر يا IT

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

History of Web Design and Evolution of Web Standards

Using HTML5 to Define  Page Structure

Using CSS3 to Define Page Style

Web Layouts, CSS Box Model and Overflow

Float Layout

Using Lists and Images

Pseudo Classes and Pseudo Elements

Working with Text and Web Fonts

Positioning

CSS3 Transformations, Transitions and Animations

Using Forms

Responsive Web Design

Advanced HTML5 and CSS3 Features

Domain, Hosts and How to Publish a Website