.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • ارتقای سطح توانایی های عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطلاعات
 • افزایش بهره وری سازمان ها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با نرم افزار هاي word ,excel

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تسلط بر كار با سيستم اتوماسيون اداري و سامانه هاي ملي تسلط بر قالب بندي هاي پيشرفته word تسلط بر فرمول ها و توابع قالب بندي ها ي عنوان شده در سرفصل صفحه گسترده

مخاطبان
كاركنان تمامي بخش هاي سازمان به غير از رسته فناوري اطلاعات

مدت
22  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
1- واژه پرداز پیشرفته
مرور و رفع اشکال واژه پرداز مقدماتی
قالب بندی پیشرفته
 1. قالب بندی پیشرفته متن
 2. قالب بندی پیشرفته پاراگراف
 3. قالب بندی پیشرفته style
 4. قالب بندی پیشرفته ستون
 5. تبدیل متن به یک جدول یا برعکس
کار با ویژگی ارجاع دادن
 1. ارجاع دادن زیرنویس ، پاورقی و یادداشت
 2. ارجاع دادن جدول ارجاع ها و index ها
 3. ارجاع دادن ارجاع متقابل (cross refrence) و حذف یا اضافه کردن bookmark
افزایش قابلیت ها
 1. افزایش قابلیت استفاده از فیلد ها
 2. افزایش قابلیت استفاده از فرم ها و قالب ها (template)
 3. استفاده از تکنیک های پیشرفته ادغام پستی (mail merge)
 4. استفاده از قابلیت های ارتباط دادن و تعبیه کردن برای ترکیب داده ها
 5. کار با قابلیت های اتوماسیون مثل  ماکروها
کار و بررسی روی اسناد ( ویرایش اشتراکی)
 1. ردیابی و بازبینی یک سند
 2. کار با Master Document  وزیر سندها
 3. اعمال ویژگی های امنیتی اسناد
آماده کردن خروجی
 1. قسمت ها(Section)
 2. تنظیمات سند (Water mark , Footer , Header)
2-صفحه گسترده پیشرفته ( تکمیل صفحه گسترده )
مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی
قالب بندی پیشرفته(work sheet)
 1. قالب بندی شرطی
 2. قالب بندی number customized
 استفاده از توابع و فرمول ها
 1. استفاده از توابع : تاریخ و زمان ، ریاضی ، آماری ، متنی ، مالی ، جستجو ، پایگاه داده
 2. ایجاد یک تابع تو در توی دو سطحی
 3. استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع
 4. استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول ها
ایجاد و قالب بندی چارت
تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر اطلاعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو
تائید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده
افزایش بازدهی نامگذاری سلول ،Paste Special ،قالب ها(template ) ، ماکرو
ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعات با استفاده از linking , embedding ,importing
بررسی ، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده
3-ارائه مطلب پیشرفته( تکمیل ارایه مطلب)
 1. مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی
 2. ایجاد و ویرایش قالب ها
 3. قالب بندی و فرمت زمینه اسلاید
 4. استفاده از ابزار های داخلی تصویر وطراحی جهت ارتقاء ارائه مطلب
 5. اعمال ویژگی های پیشرفته قالب بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار
 6. استفاده از ویژگی های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر
 7. استفاده از ویژگی های ارتباط ، جداسازی ، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب داده ها
 8. کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید
4-آشنایی و کار با سیستم اتو ماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی
 1. معرفی وآموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبکه پیام دولت
 2. معرفی سامانه های دستگاهی
 3. معرفی سامانه های ملی و سامانه های خدمات دولت الکترونیک
 4.