.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تربيت نيروهاي متخص در زمينه طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات به صورت تخصصیشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با نرم افزار فوتوشاپ يا ايلاستريتور و آشنايي با اصول اوليه طراحي گرافيك و صفحه آرايي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
طراحي و صفحه آرايي حرفه اي كتاب، مجله، بروشور، روزنامه و ... و آماده سازي جهت چاپ

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه در شركت هاي تبليغاتي، ليتوگرافي، چاپخانه و انتشاراتي ها به عنوان طراح گرافيك كار مي كنند

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

فضای کاربا منوها، ابزار، کنترل پنل، ابزارو.../ جابه جایی پنل ها/ ارنج کردن پنل ها و ...درباره کنترل پنل 

·         کار با Document ها
·         تایپوگرافی
    تمرین طراحی یک نشریه بر اساس آموخته های تا کنون
 ·         طراحی برداری
 ·         گرافیک ها 
·         Frames & Objects
·         رنگ
·         جدول
·         کار با متون بلند