.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1.         آشنايي با انواع مدلسازي
  2.        آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Gambit براي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
  3.         آشنايي با قابليت هاي نرم افزار Fluent براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت.

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب مهارت لازم در تحليل مسائل سيالات و انتقال حرارت مدلسازي مسائل و طراحي هاي ساده و پيچيده

مخاطبان
مورد استفاده مهندسان و دانشجويان رشته هاي مهندسي مكانيك، شيمي، نفت، پتروشيمي، عمران و ...

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

-   معرفي و كاربردهاي مختلف Fluent

-   نصب آخرين نسخه هاي Fluent، Ansys Fluent

-   معرفي فايل هايHelp  به صورت pdf و html

-   نحوه نصب نرم افزار Exceed و Gambit و معرفي منوهاي نرم افزار Gambit  و محيط كاري و كار با قابليتهاي Mouse به طور كامل

-   مدلسازي فيزيكي، رياضي، هندسي و عددي

-    توليد شبكه سازمان يافته، بي سازمان و چندبلوكي

-   برطرف كردن مشكلهاي نرم افزار Gambit و باز كردن Lock

-   آموزش اصول مدلسازي و Wireframe

-   آشنايي با منوهاي توليد هندسه و انجام مثال براي توليد نقطه، خط، صفحه و حجم

-   توليد هندسه هاي مختلف دو بعدي و سه بعدي عمومي و استفاده از دستورات برخورد و يكپارچگي و . . .

-   معرفي شبكه، توانايي ايجاد شبكه هاي دوبعدي و سه بعدي (Grid Generation)

-   توليد شبكه بر روي هندسه دو بعدي ساده C , H , O و همچنين استفاده از تمركز شبكه براي خط و صفحه

-   توليد شبكه بي سازمان و شبكه چند بلوكي

-   توليد شبكه لايه مرزي

-   ورود نقاط به نرم افزار با استفاده از فايل عددي و توليد هندسه و توليد شبكه

-   بررسي شبكه توليدي از نظر نسبت منظري و تمركزها و . . .

-   فايل هاي IGES و Step

-   بررسي گزينه هاي Import براي فايل IGES با ذكر مثال

-   نحوه ارتباط با نرم افزارهاي Cad، Catia و MDT

-   توضيح كلي منوهاي نرم افزار Fluent و روند وارد كردن مدل به نرم افزار و تنظيم شرايط مرزي مربوطه

-   تنظيم Tolerance بين نرم افزارهاي مدل ساز

-   توانايي انجام حداقل دو مورد پروژه در مورد انتقال حرارت هدايت و جابجايي

-   انتقال حرارت درون جسم جامد

-   مدل زانويي براي تركيب آب گرم و سرد و بررسي انتقال حرارت در آن

-   بررسي شرايط مرزي و تعريف آنها بوسيله نرم افزار Gambit به عنوان مثال inflow و outflow، wall،interior و . .

-   آشنايي با تمام شرايط مرزي در كاربردهاي مختلف

-   ديدن جوابهاي خروجي و post processing نيز تشريح كلي مي گردد

-   . مجراي دو بعدي و همچنين لوله متقارن محوري در دو حالت جريان آرام و متلاطم مدلسازي و تشريح مي شود

-   مدل پله دو بعدي و اجراي آن با انواع مدلهاي تلاطم پس از آشنايي و تشريح مدلهاي تلاطم

-   مدل مبدل حرارتي براي انتقال حرارت هدايت و جابجاي همزمان

-   مدلسازي جريان قابل تراكم مادون صوت و مافوق صوت در قالب دو مثال 1- جريان داخلي درون نازل 2- جريان خارجي روي بال

-   توزيع آلودگي مواد شيميايي

-   ارائه مثالهاي حل شده آماده به همراه دستورالعمل اجرا در زمينه هاي مختلف كه قابل ارائه در طول دوره نبوده است

-   مدلسازي جريان غير دائمي به كمك مثال