.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  • آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و قابليت هاي آن
  • بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان
  • چگونگي انجام و ايجاد پروژه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي به صورت تئوري و عملي
  • توان ارزيابي بين سيستم هاي سنتي و مكانيزه و قابليت رقومي سازي اطلاعات سنتي براي مديريت و استفاده بهينه

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز (توصيه مي گردد شركت كنندگان با مباني اوليه GIS آشنا باشند.)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي برچسب گذاري عوارض،پرس و جوي داده،انتقال و ارتباط دادن جداول،انتخاب عوارض به كمك موقعيت مكاني آنها،آماده سازي داده ها براي تجزيه و تحليل و ...

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ كارشناسان رشته هاي مهندسي عمران، كشاورزي، معماري، شهرسازي، منابع طبيعي، جغرافيا، زمين شناسي و ...

مدت
48  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

1- اصول و مفاهيم پايه

2- مروري بر برنامه هاي كاربردي نرم افزار ArcGIS Desktop

 

 

3- معرفي پايگاه داده زمين مرجع

 

-انواع پايگاه داده

-مراحل طراحي پايگاه داده

-طراحي و پياده سازي پايگاه داده زمين مرجع (ژئوديتابيس)

-انواع ژئوديتابيس و نحوه ساختن آن

-ايجاد لايه هاي مختلف در ژئوديتابيس

-توليد فيلدهاي توصيفي در ژئوديتابيس

-Relationship Class

-ساخت Domaion

-ورود اطلاعات به ژئوديتابيس

-ساخت توپولوژي در ژئوديتابيس به منظور ويرايش اطلاعات مكاني

-بارگزاري داده ها در ژئوديتابيس

-اخذ خروجي از ژئوديتابيس

-آشنايي با متاديتا

-مفهوم و كار با Attachments

-كار با XML

-مفهوم Versioning

-مفهوم Database Connection

4- ساير ماژول هاي نرم افزار ArcGIS

 

 

5- مفهوم سيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) اصول و كار با ابزار GPS