.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايتهاي استاتيك

مخاطبان
علاقه مندان به ايجاد وب سايت هاي ايستا ، دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي كامپيوتر يا IT

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 History of Web Design and the Evolution of Web Standards
Intro to Modern HTML and CSS
 Using HTML to Define Page Structure
 Using CSS to Define Page Style
 Web Layout and CSS Box Model
 Float Layout
 Using Lists and Tables
 Using Images
 Positioning
 Positioning
Overflow
 Using Text
 Pseudo Classes
 Forms
 CSS Transforms and Transitions
 Advanced HTML  and CSS Features
 How to Obtain a Host and Domain
Publishing Websites and FTP