.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

رشد روزافزون تجهيزات ميكروتيك در صنعت IT به دليل قابليت ها، امكانات فراوان و مقرون به صرفه بودن هزينه تجهيزات
احساس نياز مديران شبكه و IT به يادگيري استفاده از اين تجهيزات.شرایط شرکت کنندگان
گذراندن اولين سطح دوره ميكروتيك-MTCNA

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
نصب، راه اندازي و مديريت روترهاي ميكروتيك

مخاطبان
- دانش پذيراني كه دوره مباني شبكه را گذرانده اند. - دانش پذيراني كه دوره سيسكو را گذرانده اند. - فارغ التحصيلان IT - مديران و كارشناسان شبكه و IT

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Static Routing

Point to Point addressing

VPN

OSPF