.: مشخصات دوره
نكات اجرايي و طراحي سيستم اسپرينكلر ومحاسبات فرم هاي طراحي براساس استاندارد NFPA13 با استفاده از نرم افزار اكسل
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

از اواخر قرن نوزدهم ، سیستمهای اسپرینکلر بعنوان قدیمیترین سیستم اطفاء اتوماتیک، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در منازل مسکونی، کارخانجات، انبارها و.... مورد استفاده قرارگرفته اند. این سیستمها با بکارگیری تجهیزات ساده و ارزان قیمت، ایمنی ساختمانها در برابر حریق را به طرز چشمگیری افزایش می دهند، بدین منظور جهت اشنایی با روشهای طراحی و چگونگی محاسبات سیستم های مورد نظر دوره مذکور طراحی گردید.

 

1-تسلط بر دروس سيالات و انتقال آب مهندسي مكانيك
2-آشنايي با ويندوز

 
   
   
 
2,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
15 ساعت