.: مشخصات درس
عنوان درس: نكات اجرايي و طراحي سيستم اسپرينكلر ومحاسبات فرم هاي طراحي براساس استاندارد NFPA13 با استفاده از نرم افزار اكسل
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

از اواخر قرن نوزدهم ، سیستمهای اسپرینکلر بعنوان قدیمیترین سیستم اطفاء اتوماتیک، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در منازل مسکونی، کارخانجات، انبارها و.... مورد استفاده قرارگرفته اند. این سیستمها با بکارگیری تجهیزات ساده و ارزان قیمت، ایمنی ساختمانها در برابر حریق را به طرز چشمگیری افزایش می دهند، بدین منظور جهت اشنایی با روشهای طراحی و چگونگی محاسبات سیستم های مورد نظر دوره مذکور طراحی گردید.

  1. تاریخچه و مقدمه
  2. آشنایی با انواع اسپرینکلرها
  3. آشنایی با انواع سیستم های اسپرینکلر( تر ، خشک، پیش فعال، سیلابی)
  4. آشنایی با انواع  لوله کشی  سیستم اسپرینکلر و نکات اجرایی
  5. محاسبات طراحی سیستم اسپرینکلر
  6. آموزش نرم افزار
  7. حل یک پروژه نمونه با نرم افزار
شرایط شرکت کنندگان
1-تسلط بر دروس سيالات و انتقال آب مهندسي مكانيك 2-آشنايي با ويندوز
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
طراحي سيستم اسپرينكلر بر اساس استاندارد NFPA13
مخاطبان تعداد ساعات
مهندسين تاسيسات ( طراحان) كارشناسان اداره آتش نشاني مهندسين مكانيك مسلط مباحث به سيالات و انتقال آب 15  ساعت