.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

از اواخر قرن نوزدهم ، سیستمهای اسپرینکلر بعنوان قدیمیترین سیستم اطفاء اتوماتیک، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در منازل مسکونی، کارخانجات، انبارها و.... مورد استفاده قرارگرفته اند. این سیستمها با بکارگیری تجهیزات ساده و ارزان قیمت، ایمنی ساختمانها در برابر حریق را به طرز چشمگیری افزایش می دهند، بدین منظور جهت اشنایی با روشهای طراحی و چگونگی محاسبات سیستم های مورد نظر دوره مذکور طراحی گردید.شرایط شرکت کنندگان
1-تسلط بر دروس سيالات و انتقال آب مهندسي مكانيك 2-آشنايي با ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
طراحي سيستم اسپرينكلر بر اساس استاندارد NFPA13

مخاطبان
مهندسين تاسيسات ( طراحان) كارشناسان اداره آتش نشاني مهندسين مكانيك مسلط مباحث به سيالات و انتقال آب

مدت
15  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. تاریخچه و مقدمه
  2. آشنایی با انواع اسپرینکلرها
  3. آشنایی با انواع سیستم های اسپرینکلر( تر ، خشک، پیش فعال، سیلابی)
  4. آشنایی با انواع  لوله کشی  سیستم اسپرینکلر و نکات اجرایی
  5. محاسبات طراحی سیستم اسپرینکلر
  6. آموزش نرم افزار
  7. حل یک پروژه نمونه با نرم افزار