.: مشخصات دوره
نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري ( نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به 1 و 3 به 2 عمران و معماري - اجرا)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3  و پايه 2 اجرا  از گروه عمران ومعماري از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
24 ساعت