.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 شرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. نماهای خشک ، اجرای نماهای خشک سنگی ، خشک سرامیکی ، خشک چوبی ، محصولات ترکیبی ،خشک پرده ای به ارتفاع یک یا چند طبقه
  2. تعمیر و نگهداری نماهای خشک، نورپردازی نماهای خشک و نصب تابلو
  3. اجرای نماهای دوجداره هوشمند
  4. اجرای نازک کاری دیوار با درجات مختلف مقاومت در مقابل حریق در فضاهای عمومی ، خصوصی با کاربردهای مختلف
  5. اجرای نازک کاری  کف و سقف درمقابل حریق
  6. انواع سقف های کاذب و اجرای آن
  7. انواع کف های کاذب و اجرای آن
  8. نکات اجرایی در رابطه با نصب کلید وپریز وروشنایی های مختلف
  9. نکات اجرایی در رابطه با نصب سیستم های صوتی ، نوری و نصب انواع کاغذ دیواری و کف پوش هاو پیش بینی آن ها در کف ، سقف و بدنه
  10. آشنایی با سیستم های عایق های رطوبتی و حرارتی