.: مشخصات دوره
روش هاي ساخت ، فناوري هاي نوين اجراي ساختمان و جزئيات اجرايي (نظام مهندسي- ارتقا پايه3به 2و 2به1 - عمران و معماري-اجرا)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 اجرا از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
1,490,400 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
24 ساعت