.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 اجرا از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 اجرا گروه عمران و معماري

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنایی با انواع فن آوری های نوین ( مصالح و ساخت)
  2. اجرای سازه های بتن آرمه با قالب تونلی
  3. اجرای سقف های بتن آرمه پس تنیده
  4. اجرای سازه های بتن آرمه  پیش ساخته( دیواری، قابی، ترکیبی ) و اتصالات آن ها
  5. کاربرد پلیمرها و مصالح سبک جهت دیوارهای تیغه ای
  6. معرفی سازه های کابلی و پارچه ای و شیشه ای
  7. اجرای سازه  ها با سیستم سبک فلزی(LSF)
  8. اجرای سازه های با سیستم صفحات سه بعدی پیش ساخته سبک (3D) و اتصالات آن ها
  9. اجرای سازه های با سیستم قالب عایق ماندگار( ICF)