.: مشخصات دوره
ساخت برنامه هاي وب با فن آوري PHPو MySQL
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيرو هاي متخصص در زمينه ساخت و توليد برنامه هاي وب در دنياي Open Source.

 

تسلط به يك زبان برنامه نويسي شي گرا ، مهارت در توليد وب سايت استاتيك و آشنايي به Query نويسي در يكي از پايگاه داده ها.

 
   
   
 
6,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت