.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

 آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان


شرایط شرکت کنندگان
توانايي كار با ويندوز، اينترنت و Word مقدماتي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايتهاي استاتيك

مخاطبان
علاقه مندان به ايجاد وب سايت هاي ايستا ، دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي كامپيوتر

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
o    INTRODUCING Internet, Network and Web
o    INTRODUCING HTML AND XHTML
o    INTRODUCING HTML BASICS
o    CREATING HYPERLINKS
o    WORKING WITH IMAGES
o    USING TABLES
o    USING LISTS
o    FORMATTING THE TEXT ON YOUR PAGE
o    APPLYING MORE FORMATTING TO YOUR PAGE
o    WORKING WITH OTHER CSS SELECTORS
o    LAYING OUT YOUR PAGE
o    ADDING FORMS
o    TESTING AND VALIDATING WEB PAGES
o    PUBLISHING YOUR SITE