.: مشخصات دوره
ديناميك سيالات محاسباتي و آناليز سيستمهاي كوپله سازه-سيال توسط نرم افزار ANSYS CFX
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • توانمند سازی دانش پژوهان در حل و تحلیل مسائل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
  • تحلیل سیستم های کوپله سازه- سیال بصورت One Way , ،Two Way
 

- آشنايي مقدماتي با Windows

- آشنايي با مباني و مفاهيم مكانيك سيالات و انتقال حرارت

 
   
 
 
 
5,450,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت