.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

- توانمند سازی دانش پژوهان در حل و تحلیل مسائل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

- تحلیل سیستم های کوپله سازه- سیال بصورت One Way , ،Two Wayشرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با Windows آشنايي با مباني و مفاهيم مكانيك سيالات و انتقال حرارت

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
- توانايي دانشجويان در حل و تحليل مسائل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي توسط نرم افزار ANSYS CFX توانايي تحليل سيستمهاي كوپله سازه-سيال بصورت One Way , ،Two Way

مخاطبان
دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشات)، مهندسي شيمي، مهندسي نفت، مهندسي عمران (آب)، مهندسي پزشكي (بيومكانيك).

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 مقدمه اي بر ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
آشنايي با شبکه بندي و انواع آن
 آشنايي كلي با Ansys workbench و محيط كاري CFX
 آشنايي با محيط مدل سازي انسيس در Design Modeler 
 ساخت هندسه و ایجاد مدل در Design Modeler و حل مثالهای مرتبط
 دامنه های حل و شرایط مرزی و حل مثالهای مرتبط
 تنظیمات حلگر
 تحلیل نتایج توسط CFD-Post و  حل مثالهای مرتبط
  شبیه سازی جریان غیر دائم
 مدلهای آشفتگی در شبیه سازی جریان آشفته و حل مثالهای مرتبط
 شبیه سازی انتقال حرارت
 شبیه سازی نواحی متحرک و  حل مثالهای مرتبط
  آشنايي با آناليز كوپله سيال – سازه (Fluid- Solid Interaction (FSI و حل مثالهای مرتبط