.: مشخصات دوره
پرورش تفكر خلاق و مفاهيم برنامه نويسي با Scratch ( ويژه نوجوانان)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

پرورش تفکر خلاق ،‌تصمیم گیری سیستماتیک و همچنین مفاهیم برنامه نویسی در نوجوانان به واسطه برنامه نویسی در نرم افزار اسکراچ
يادگيري منطق،مختصات،رياضي،كنترل،حلقه ها
ايجاد داستان، بازي و انيميشن

 

آشنايي با Windows

 
   
   
 
3,300,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
35 ساعت