.: مشخصات دوره
طراحي مبلمان و عناصر دكوراسيون داخلي فضاهاي مسكوني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • نگاه منطق گرايانه و هنر بكارگيري عناصر مناسب و متناسب
  • درك صحيح از نحوه نورپردازي و كاربرد رنگ
  • وحدت بخشيدن عناصر متكثر داخلي در قالب يك ساختار هارمونيك در ساختمانهاي مسكوني
 

دانشجويان رشته معماري داخلي و علاقه مندان به دكوراسيون داخلي جهت كار در دفاتر طراحي داخلي

 
   
   
 
18,450,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
184 ساعت