.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تكميل آموخته هاي تخصصي در زمينه دكوراسيون داخلي فضا هاي خصوصي  مسکونی در مرحله چیدمانشرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره هاي مقدمات كاربردي دكوراسيون داخلي و همچنين مدلسازي و ارائه حرفه اي در دكوراسيون داخلي و يا دانشجويان رشته هاي معماري ، تسلط به نرم افزار 3Dmax

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
اتخاب مناسب مصالح، پوشش ها و مبلمان هاي هر يك از فضاهاي يك ساختمان مسكوني و همچنين چينش هدف مند اين اقلام در محيط

مخاطبان
علاقه مندان به معماري داخلي يا دانشجويان و كارشناسان رشته معماري

مدت
72  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • طراحي جداره هاي فضاهاي سرويس بهداشتي و حمام 
  • دكوراسيون اتاق خواب و نورپردازي و مبلمان
  • طراحي متناسب با دكوراسيون داخلي اتاق خواب والدين و سرويس بهداشتي آن
  • دكوراسيون و طراحي مبلمان و جداره هاي پذيرايي يك منزل مسكوني
  • دكوراسيون داخلي و طراحي مبلمان آشپزخانه