.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

نمایش عروسکی یا puppetry، نوعی  نمایش (performance) است که در آن از عروسک یا اشیا متحرکی  استفاده می کنند که اغلب شبیه انسان یا حیوان بوده و توسط فردی که "عروسک گردان"  نامیده می شود، به حرکت در می آیند. در این نمایش ، عروسک گردان ها از حرکت دست یا بازوی خود یا نخ هایی متصل به عروسک ها برای کنترل سر، بدن و گاهی دهان و چشم های عروسک ها استفاده می کنند. علاوه بر این، گاهی عروسک گردان به جای عروسک صحبت کرده و سپس، حرکت دهان عروسک را با صدا خود هماهنگ می کند. غالبا، از حرکات و بخش حرف زدن  عروسک ها در داستان سرایی استفاده می شود.

اهدافی که دراین دوره دنبال خواهیم نمود:

 • افزایش قدرت تخیل
 • افزایش قدرت بیان
 • افزایش اعتماد به نفس
 • ایجاد مهارت های کار در گروه
 • افزایش مهارت های ارتباطی
 • افزایش مهارت های کلامی و بیانی
 • افزایش مهارت های کار با دست
 • استعداد یابی


شرایط شرکت کنندگان
1-نداشتن اختلالات گفتاري 2-توانايي كارو حركت با دست 3-نوجوانان12 تا17سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.توانايي ساخت يك نمونه عروسك 2.توانايي حركت دهي و بازي دهي به عروسك 3.توانايي اجراي نمايش 4.رشد توانايي هاي كلامي و بياني 5.رشد توانايي هاي بدني و حركتي 6.افزايش اعتماد به نفس و بيان خويشتن

مخاطبان
نوجوانان12 تا17سال

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. ایده پردازی : تکنیک های مختلف پردازش ایده
 2. شخصیت پردازی برای عروسک: شناخت شخصیت و اهمیت آن در پردازش داستان
 3. طراحی عروسک روی کاغذ : تبدیل ایده به طرح
 4. عروسک سازی : طراحی و ساخت عروسک های معاصر به شیوه ی پیتر شومان
 5. بداهه پردازی : تکنیک های خلاق بازی دهی عروسک
 6. عروسک گردانی
 7. تمرین روی صدا و بیان و آموزش بهداشت صدا
 8. صداسازی برای عروسک
 9. کارگروهی و تمرین های اجرایی
 10. انتقال حس با بیان و هماهنگی با عروسک
 11. داستان پردازی و طرح ریزی داستان برای نمایش عروسکی
 12. اجرا و تمرین های اجرایی
 13. کار روی بدن و بازی دهی عروسک
 14. اجرای نهایی

تامین اقلامات مورد نیاز به عهده دانش پذیران می باشد مطابق جدول زیر:

ردیف نام مواد میزان مورد نیاز واحد توضیحات
1 فویل الومنیوم 2 متر  
2 کارتن باطله50*70 3 عدد  
3 چسب چوب 1 کیلو  
4 قیچی مناسب برش کارتن 1 عدد  
5 دستکش جراحی 6 عدد  
6 چسب اهن تیوپ متوسط 1 تیوپ  متوسط
7 لباس کار 1 عدد  
8 رنگ مادر ساختمانی سفید 0.5 کیلو به ازای هر 5نفر
9 رنگ مادر ساختمانی سیاه 0.25 کیلو به ازای هر 5نفر
10 رنگ مادر ساختمانی قرمز 0.25 کیلو به ازای هر 5نفر
11 رنگ مادر ساختمانی ابی 0.25 کیلو به ازای هر 5نفر
12 رنگ مادر ساختمانی زرد 0.25 کیلو به ازای هر 5نفر