.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

پرورش قدرت سخنوری و سخرانی ، افزایش اعتماد به نفس و توانایی صحبت در مقابل جمع، پرورش صدا و عضلات گفتاری، توانایی انتقال حس جملات به وسیله ی صدا، آشنایی با تکنیک های افزایش حجم تنفسشرایط شرکت کنندگان
1- دارا بودن سن 12تا17سال 2-نداشتن اختلالات گفتاري و مشكل تكلم( مانند لكنت زبان) 3-آشنايي با زبان فارسي حداقل در سطح كتب فارسي كلاس ششم مدارس كشور

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
افزايش مهارتهاي كلامي افزايش مهارتهاي ارتباطي قدرت بخشيدن به صدا افزايش اعتماد بنفس توانايي سخنراني مقابل جمع برطرف شدن نواقص صدا

مخاطبان
نوجوانان (12تا17سال)

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1.  پرورش صدا
 2. تنفس و شل کردن عضلات
 3. عضلانی کردن اندام های گفتار
 4. آموزش بهداشت صدا
 5. آموزش تکنیک های تنفس
 6. آموزش ریتم در صدا
 7. آموزش انواع صدا
 8. پرورش صداهای سر و میانی و سینه
 9. ایجاد قدرت در صدا
 10. برطرف کردن گرفتگی های صدا
 11. آموزش انتقال حس از طریق صدا
 12. آموزش تلفظ صحیح کلمات و جملات