.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنا کردن ناظران تاسیسات ساختمانی به نکات ویژه و شیوه بررسی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های مسکونی در انطباق با طراحی انجام شده و همچنین قوانین و مقررات شهرداری

 شرایط شرکت کنندگان
تسلط بر اصول و مقررات طراحي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني و مقررات و ضوابط حاكم بر اين موضوع از منظر شهرداري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري نكات و شيوه هاي خاص نظارت بر اجراي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني منطبق بر مقررات و ضوابط شهرداري

مخاطبان
اعضا پايه 3 و 2 نظام مهندسي ساختمان رشته تاسيسات

مدت
18  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1.  چگونگی نظارت و تائید اجرای لوله کشی فاضلاب
  2. چگونگی نظارت و تائید اجرای لوله کشی آب مصرفی و آتشنشانی
  3. چگونگی نظارت و تائید اجرای لوله کشی گاز
  4. چگونگی نظارت و تائید اجرای سیستم گرمایشی(پکیج و رادیاتور)
  5. چگونگی نظارت و تائید اجرای سیستم سرمایشی (کولرآبی)
  6. چگونگی نظارت و تائید اجرای روشنائی
  7. چگونگی نظارت و تائید اجرای پریز برق
  8. چگونگی نظارت و تائید اجرای سیستم تلفن و آیفون و آنتن مرکزی
  9. چگونگی نظارت و تائید اجرای سیستم اعلام حریق