.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1.  آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی  مکالمه 2 و آمادگی ورد به مکالمه 4
  3.  تکمیل سطح A1   و ورود به سطح A2 بر اساس استاندارد CEFR 


شرایط شرکت کنندگان
1.گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح 2-دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري مانند دستور زبان پرسشي گذشته ساده- فرم گذشته فعل Be،اسامي قابل شمارش و غير قابل شمارش و كلمات پرسشي آن -wouldضماير مفعولي- حال استمراي -قواعد مربوط بهif & when ,too&either 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با نگاه به گذشته -غذاها- دوست يابي- سلامتي و علاقه مندي 3- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 4-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان مكالمه2

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

     دانشپذیران در  مجموعه کتاب های TouchStoneبا موارد زیر اشنا خواهند شد:

قواعد دستوری زبان، استراتژی مکالمه ، واژگان ، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)- خواندن و نگارش متون

مجموعه کتاب های  Touchstoneچهارجلد می باشند که به 10 سطح تقسیم میشود.دانشپذیران در مکالمه 3، 2فصل اخر از کتاب  Touchstone1( دروس 11و12) و 3فصل اول از کتاب Touchstone2( دروس 1تا3) را اموزش می بینند. این دوره بر اساس استاندارد جوامع مشترک انجمن های اروپایی   ((Common European Framework Of Reference(CEFR))در سطح استاندارد A1&A2 می باشد.

      Touch Stone 1

Unit 11: Looking Back ( نگاه به گذشته)


1. آشنایی با دستور زبان پرسشی گذشته ساده- فرم گذشته فعل Be درجملات و سوالات

2. آشنایی با صفاتی برای توصیف احساسات و اصطلاحاتی که به همراه فعل های get & go  می ایند.

3. آشنایی با اصطلاحاتی برای چگونگی نشان دادن علاقه خود  و استفاده از اصطلاح Anyway  برای تغییر موضوع بحث

4.  نگارش یک داستان با بکارگیری علائم نگارشی برای مکالمات

 
Unit 12: Fabulous Food (غذاهای شگفت اور)


1. آشنایی با قواعد دستوری اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و کلمات پرسشی مورد استفاده این اسامی

2. آشنایی با قاعده دستوری Would like to در جملات پرسشی و خبری برای ارائه پیشنهاد

3. آشنایی با نحوه بکارگیری some , any. A lot, much, many

4. آشنایی با عبارات و کلمات مربوط به مواد غذایی و گروه غذایی واصطلاحاتی برای عادات غذایی ، صفاتی برای توصیف رستوران ها

5. آسنایی با نحوه بکارگیری اصطلاحاتی مانند or something / or any thing

6. نگارش یک مقاله مروری در رابطه با رستوران

 Touch Stone 2

Unit 1:Making friends (دوست شدن)
1. مروری بر دستور زبان  حال ساده و حال ساده فعل be، آشنایی با چگونگی پاسخ با too  و either
2. مروری بر نمایش های تلویزیونی ، پوشاک، غذا و فعالیت های اخر هفته  با هدف مکالمه با فراد غریبه جهت دوستیابی
3. آشنایی با کاربرد اصطلاح actually
4. نگارش مقاله با How TO و به کارگیری علایم نگارشی


Unit 2: Interests (علاقه مندی ها)
1. اشنایی با قواعد دستور زبان چگونگی بکار گیری فعل ها بعد از Like, Can , Hate , Prefer و حروف اضافه ان ها
2. آشنایی با قواعد دستورضمایر مفعولی مانند no one, nobody, every body
3. آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با علاقه مندی و سرگرمی ، انواع موسیقی
4. آشنایی با نحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی Really , Not Really
5.  نگارش متن برای انجمن های انلاین با استفاده از اصلاحات ارتباطی


Unit 3: Health (سلامتی)
 1. تمرین و آموزش بیشتر بر دستور زبان حال ساده و حال استمراری 
2. آشنایی با دستور زبان ارتباط عبارت ها با if  و when
3. آشنایی با کلمات و عبارات مربوط به  راه های سلامت ماندن، بیماری ها و درمان های عمومی
4. آشنایی با چگونگی و زمان بکارگیری اصطلاحاتی چون Really? , Oh
5.  نگارش متن پرسش و پاسخ در رابطه با نگرانی های سلامتی


 موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد:

 Touchstone1: units 11-12

Touchstone2: units 1-2-3

  Mid - term: Units 11-12   15 % out of 100

    Written :45 multiple choice questions , 5 essay questions for writting section

Final Exam :units 11-12(T1) &1-2-3(T2)    27% out of 100

Written : listening (10) questions , vocabulary & grammer 25questions, Reading 10 questions, writting 5 questions 
 
 Oral exam : cards   
24% out of 100

monologue/dialogue based on the book

Calss Performence : 34% out of 100

   آموزش کتاب فیلم Video Resource BookTouchstone1

 

Episode 4Quiz
Student’s book units11-12
ACT2
Episode 4: Dinner Is Served
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT3

   آموزش کتاب فیلم Video Resource BookTouchstone2

 

Episode 1Quiz
Student’s book units1-3
ACT 1
Episode 1: The Stoop sale
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3