.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1.  بررسی ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی
  2. افزایش توانمندی در پاسخ به سوالات تستی چهار گزینه ای با تکنیک های کاربری در آزمون محاسبه عمران

 شرایط شرکت کنندگان
دانشجويان رشته مهندسي عمران جهت آشنايي با آزمون ورود حرفه مهندسي -فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران متقاضي شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي به مباحث پي و پي سازي جهت شركت در آزمون ورود به حرفه محاسبه عمران

مخاطبان
1-داوطلبان شركت در آزمون ورود به حرفه داراي شرايط مد نظر دفتر مقررات ملي ساختمان 2-علاقه مندان به ارتقا سطح دانش كاربردي در رشته مهندسي عمران و آشنايي بيشتر با مقررات ملي ساختمان

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

7-1-        کلیات

7-2-        شناسائی ژئوتکنیکی زمین
7-3-        گودبرداری و پایش
7-4-        پی سطحی
7-5-        سازه های نگهبان
7-6-        پی های عمیق