.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  •   بررسی ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث ششم و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی
  • افزایش توانمندی در پاسخ به سوالات تستی چهار گزینه ای با تکنیک های کاربری در آزمون محاسبه عمران

 شرایط شرکت کنندگان
-دانشجويان رشته مهندسي عمران جهت آشنايي با آزمون ورود حرفه مهندسي -فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران متقاضي شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي به مباحث بارهاي وارده بر ساختمان و ايين نامه 4-2800 جهت شركت در آزمون ورود به حرفه محاسبه عمران

مخاطبان
1.داوطلبان شركت در آزمون ورود به حرفه داراي شرايط مد نظر دفتر مقررات ملي ساختمان 2.علاقه مندان به ارتقا سطح دانش كاربردي در رشته مهندسي عمران و آشنايي بيشتر با مقررات ملي ساختمان

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

6-1-        کلیات

6-2-        ترکیب بارها
6-3-        بار مرده
6-4-        بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی
6-5-        بار زنده
6-6-        بار سیل
6-7-        بار برف
6-8-        بار باران
6-9-        بار یخ- یخ زدگی جوی
6-10- بار باد
6-11- بار زلزله
6-12- با انفجار

آیین نامه4-2800

فصل اول: کلیات
فصل دوم: حرکت زمین
فصل سوم: ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
فصل چهارم: ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیرسازه ای
فصل پنجم: ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی
فصل ششم: الزامات ژئوتکنیکی