.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آشنایی با تکنولوژی های حدید مراکز داده
  2. آشنایی با آینده network , مباحث روز در زمینه شبکه


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با مباحث مجازي سازي ، شبكه و ديتا سننتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با محيط محاسباتي مركز داده آشنايي با DATA Center وCluster محيط مجازي و قابليت هاي آن

مخاطبان
مديران IT مديران مراكز داده مديران و كارشناسان شبكه و مجازي سازي دانش آموختگان دوره هاي مباني شبكه و virtulization

مدت
4  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مباحث کلی که در این سمینار با آن آشنا خواهید شد:

Compute Layer Virtualization

 Disaster Recovery

  • SRM (site Recovery Manager)
  • Storage Replication
  • SD: Software Defined Storage
  1.        آشنایی با مرکز داده مبنتنی بر نرم افزار Software Defined Data Center
  2.         آشنایی با لایه شبکه مبتنی بر نرم افزار در مرکز داده Software Defined Network
  3.       آشنایی با سرویس های شبکه مبتنی بر نرم افزار Logical Switch, Logical Router, Distributed Network, Edge Services Gateway
  4.        آشنایی با امنیت مبتنی بر نرم افزارDistributed Firewall, Edge Services Gateway 

پرسش و پاسخ