.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

کسب اطلاعات علمی، کاربردی و حرفه و افزایش کیفی سطح دانش و آگاهی های فنی متقاضیان ورود به حرفه برای دریافت پروانه به کار مهندسی پایه 3 در صلاحیت اجرا بر اساس بخشنامه شماره 420/57603 مورخ 01/11/1393شرایط شرکت کنندگان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي(مدت اعتبار اين گواهينامه 3 سال مي باشد) اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري كه اين دوره را نگذرانده اند

مدت
8  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • نحوه تخریب بناهای فرسوده  و نکات اجرائی و ایمنی مرتبط
  • آشنایی با بستر و مکانیک خاک و شرایط ژئو تکنیک
  • تعریف گودبرداری ،شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیر اصولی ، ضوابط ایمنی و حقوقی و مرتبط با آن
  • بررسی علل تغییر شکل های دیواره  و کف گود و ایمنی ساختمان های مجاور
  • مروری بر ریزش های ساختمانی و گود حادث شده 
  • آشنایی بااجرای  روشهای مختلف پایدارسازی گود از قبیل :اجرای سازه نگهبان با شمع ریزی درجا یاکوبیدن ،به طریق خرپایی ،مهار متقابل ،دوخت به پشت موقت و دائم
  • محافظت در برابر رطوبت
  • بازدید عملی