.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

کسب اطلاعات علمی، کاربردی و حرفه و افزایش کیفی سطح دانش و آگاهی های فنی متقاضیان ورود به حرفه برای دریافت پروانه به کار مهندسی پایه 3 در صلاحیت اجرا بر اساس بخشنامه شماره 420/57603 مورخ 01/11/1393شرایط شرکت کنندگان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي(مدت اعتبار اين گواهينامه 3سال مي باشد) اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري كه اين دوره را نگذرانده اند

مدت
4  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • نحوه تجهیز کارگاه
  • گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبدا، خط گونیا یا خط مبنا تعیین حدود اربعه زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی ( کنترل نقشه ها با سایت و تحویل زمین)
  • کنترل نقشه ها و مدارک اجرایی پروژه کنترل نقشه ها با یکدیگر
  • رعایت حریم های طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی(شامل قنات،نهرها،رودخانه،باغ و غیره)
  • تحویل،کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری
  • بازدید عملی