.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
    1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
    2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 4 و آمادگی ورود به فرانسه6
    3. یادگیری  زبان فرانسه در سطح A1بر اساس استاندارد CECR

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
صحبت كردن از مطبوعات نظر دادن راجع به رفتارهاي ديگران بررسي كردن يك موضوع و گزارش كردن نتايج آن توصيف رفتار مسافران حكايت كردن خاطرات سفر نظر دادن در مورد رفتارها انتقال يك پيام بطور غير مستقيم نظر دادن در مورد يك موضوع مقايسه كردن نظرات متفاوت دايره واژگاني كه در اين سطح آموزش داده مي شود به شرح زير مي باشد. تكنولوژي/ مطبوعات/ توريسم/سفر/ احساسات / سياست /پول /اظهار عقيده

مخاطبان
كليه علاقه مندان به يادگيري زبان فرانسه و دانش آموختگان فرانسه 4

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

L’ensemble du Nouveau Taxi! , est une méthode authentique et attirante de l’apprentissage du français qui s’adresse à des classe d’adulte ou de grands adolescents et à tous ceux qui souhaitent acquérir rapidement une compétence de communication suffisante pour satisfaire des échanges sociaux et des besoins concrets au cours d’un voyage dans un pays francophone

Cette méthode de quatre volumes couvre les niveaux A1, A2, B1, B2 du cadre européen commun de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des languesCECR
Ce qui privilégie Taxi ! des autres méthodes, est sa structure simple et solide, en s’appuyant sur une approche thématique, fonctionnelle, communicative et actionnelle, qui permet à l’apprentissage de découvrir non seulement les compétences de savoir de l’apprenant mais aussi celles de savoir-faire et de savoir-être. De plus il introduit une approche des pratiques culturelle quotidienne de la France et du monde francophone
Les apprenants du niveau 5, étudient leçon 25_36 du Taxi 2, qui couvre le niveau A2 du CECR
 
Unité 7: Làir fu temps

faire des prévisions avec  l éxpression du futur : présent, futur porche, futur simple

Exprimé une probabilité ou une certitude

Situer dans le temps avec : Avant de+infintif présent, Aprés de +infinitive passé

Exprimer une conséquence avec l èxpression du la conséquence

Les  thémes des vocabulaires

Lècole/ Lènseignement / Lʹ communication / Les café / Les Loisirs / La technologie / Les média
 
 
Unité 8: Bon Voyages

Parler de vos motivations,de vos hatitudes

Faire le compte rendu d ùn voyage : passé composé

Eʹvoquer des souvenir par les marqueurs chronologiques et les expressions de la durée

Exprimer un point de vue

Les pronomes compléments directs et indirects

 
Unité 9: vous voulez mon avis

Rapporter les paroles d ûne personner par le discours rapporté au présent 

        Exprimér vos accords ou vos désaccords par léxpression de l ôpposition et de la concession 

“Ce qui “ et “ Ce que”

Exprimer un souhait et un doute

Utilisation de l îndicatif ou du subjonctif

Les thémes des vocabulaires

Le tourisme / le voyage – les sentiments /la politiques /l àrgent / lôpinion