.: مشخصات درس
عنوان درس: اصول مهندسي پمپها، عملكرد، انتخاب، بهره برداري، و تعميرات بر اساس API 610,647,675,676
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

توانمندسازي فارغ التحصيلان دانشگاهي و همچنين كارشناسان شاغل  در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در زمينه  اصول مهندسي پمپها، عملكرد، انتخاب، بهره برداري، و تعميرات بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت از قبيل API 610,647,675,676 .

مقدمه اي بر مكانيك سيالات و ترموديناميك

مقدمه اي بر اصول اساسي موجود در صنعت

معرفي انواع پمپ هاي موجود در صنعت

آشنايي با استاندارد API610

قوانين حاكم بر عملكرد پمپ هاي گريز از مركز

قوانين حاكم بر عملكرد پمپ هاي جابجايي مثبت

انتخاب پمپ

نصب و هم محوري پمپ ها

آشنايي با ساختمان داخلي پمپ ها (قطعات پمپ)

پمپ ها در سيستم فرآيندي

سيستم آب بندي پمپ ها

عيب يابي پمپ ها

شرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
آشنايي با اصول مهندسي پمپ ها، عملكرد پمپ ها، نحوه انتخاب، نصب، بهره برداري و تعميرات انواع مختلف پمپ ها. آشنايي با پمپ هاي Rotary pump,Reciprocating pump,CENTRIFUGAL PUMP
مخاطبان تعداد ساعات
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشها) و همچنين كارشناسان شاغل در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي 45  ساعت