.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • تعریف اصول تولید و اجرای صنعتی
  • جایگاه طراحی در تولید صنعتی
  • مشخصات خط تولید و سیستم های حمل و نقل و تولید
  • اتصالات سیستم های پیش ساخته و اتصالات خشک و تر
  • ضوابط خاص برای کنترل اجزای مختلف ساختمان
  • آشنایی با موارد بازرسی،آزمایشات لازم،رواداریها،معایب و روشهای اصلاح آن
  • آشنایی با مصالح مورد مصرف و قطعات اتصالات مربوطه
  • مقاطع پیش ساخته، سیستم قاب خمشی،دوگانه و سیستم با صفحات بزرگ پیش ساخته
  • انواع سیستم های سازه ای برای تولید صنعتی ساختمان با استفاده از فن آوری های نوین
  • روش های تولید صنعتی