.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: آمادگي آزمون طراحي ورود به حرفه مهندسي ويژه كارشناسان معماري (مقررات، ضوابط و بازبيني طرح ها)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
دوشنبه15:0018:00ساختمان شماره 1 21/03/139421/03/1394
پنج شنبه8:0011:00ساختمان شماره 1 21/03/139421/03/1394
عنوان درس: كارگاه عملي آمادگي آزمون طراحي ورود به حرفه مهندسي (ويژه كارشناسان معماري)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
جمعه9:0016:00ساختمان شماره 1 22/03/139422/03/1394
مدت دوره
75 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فنی دیباگران نوید پارس - کداقتصادی: 411358856993، شناسه ملی: 10530316486، کدپستی: 7193755319

شهریه دوره
4,500,000 ریال

کد دوره
7001


اعتبار تا تاریخ 29/12/1394
اهداف و مهارتها

•آشنايي با ضوابط طراحي معماري مبتني بر مبحث 4 مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي
•ارتقا توانایی عملی داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي
•شبيه سازي آزمون سازمان نظام مهندسي به منظور مديريت زمان
•رفع نقاط ضعف در پروسه طراحي
•ژوژمان باز به منظور آشنايي داوطلبان با امتياز دهي


شرایط شرکت کنندگان  

حداقل 3 سال از اخذ مدرك كارشناسي گذشته باشد


  پیش نیاز دوره