.: مشخصات دوره
دوره پيشرفته نصب و تنظيم روترهاي سيسكو
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش پياده سازي و نگه داري روترها و پروتكل هاي Routing در شبكه هاي Medium تا Enterprise در سطح پيشرفته.

 

گذراندن دوره ICND II

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت