.: مشخصات دوره
دوره پيشرفته نصب و تنظيم روترهاي سيسكو
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش پياده سازي و نگه داري روترها و پروتكل هاي Routing در شبكه هاي Medium تا Enterprise در سطح پيشرفته.

 

گذراندن دوره ICND II

 
   
   
 
5,590,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت