.: مشخصات دوره
مهارت هاي پيشرفته نصب و تنظيم سوئيچ هاي سيسكو لايه 3
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش پياده سازي و نگه داري شبكه هاي Medium Size  تا Enterprise و تنظيمات پيشرفته Multi LayarSwitching -MLS

 

توانايي كار با سوئيچ هاي لايه 2 سيسكو.

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت