.: مشخصات دوره
فرانسه 9
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: فرانسه 9
   
  1. آموزش تکمیلی  مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 8 و آمادگی ورود به فرانسه10
  3. یادگیری  زبان فرانسه در سطح B1بر اساس استاندارد CECR
 
  1. گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح
  2. دارا بودن سن بالاي 18سال
 
   
   
 
2,850,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت