.: مشخصات دوره
شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي با استفاده از نرم افزار HYSYS حالت ديناميك
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازي نيروهاي متخصص در زمينه شبيه سازي حالات مختلف ناپاي فرآيندهاي شيميايي و پتروشيميايي به كمك نرم افزار HYSYS و همچنين مسلط به تمامي منوها و ابزار موجود در نرم افزار و كاربردهاي آن در شرايط ناپايا

 

 

مسلط به شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي با استفاده از نرم افزار HYSYS حالت پايدار

 
   
   
 
4,190,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
36 ساعت