.: مشخصات دوره
فرانسه 7
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: فرانسه 7
   
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 6 و آمادگی ورود به فرانسه8
  3.  یادگیری  زبان فرانسه در سطح A2بر اساس استاندارد CECR

 

 
  1. گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح
  2. دارا بودن سن بالاي 18سال

 

 
   
   
 
2,850,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت