.: مشخصات دوره
كاربري عمومي لينوكس
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي كاربران كامپيوتر با محيط سيستم عامل لينوكس-در راستاي به كارگيري سيستم عامل لينوكس به عنوان يك سيستم عامل ملي.

 

تسلط عمومي به كار با كامپيوتر در يكي از سيستم عامل هاي معمول در حد دوره هاي ICDL.

 
   
   
 
2,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت