.: مشخصات دوره
سمينار آموزشي نرم افزار ETABS MATE
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

  آموزش نرم افزار ETABS MATE بمنظور استفاده صحیح و حرفه ای از تمامی امکانات نرم افزار و آشنایی با قابلیت های آن

 

آشنايي با طراحي سازه و نرم افزار ETABS & SAFE

 
   
   
 
0 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
2 ساعت