.: مشخصات دوره
كارگاه رفع ابهامات دفترچه هاي محاسباتي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

    بررسی نکات و ابهامات دفترچه های محاسباتی سازه های فلزی و بتنی با سیستم های متعارف سازه ای

  
 

آشنايي با نرم افزارهاي محاسباتي ETABS و SAFE و اصول اوليه طراحي سازه ها و آيين نامه هاي طراحي

 
   
   
 
1,590,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
8 ساعت