.: مشخصات دوره
شهروند الكترونيك ويژه نوجوانان ( مفاهيم پايه-ويندوز 10-اينترنت)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.  آشنايي با مفاهيم پايه فناوري اطلاعات
  2.   نحوه بكارگيري كامپيوتر و اينترنت در زندگي
  3.  آشنايي مقدماتي با نحوه جستجو در اينترنت
  4.  آشنايي و نحوه استفاده و تكميل فرمهاي تعاملي در اينترنت

 

 

آشنايي با زبان انگليسي درحد مختصر

 
   
 
 
 
4,400,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
48 ساعت