.: مشخصات دوره
آموزش طراحي آشپزخانه
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

این دوره جهت آموزش تکنسین های طراحی در زمینه طراحی و دیزاین آشپزخانه، با در نظر گرفتن اندازه های دقیق و اعمال متریال و نور مناسب ، تدوین گردیده است.

 

آشنايي با سيستم كامپيوتر

 
   
 
 
 
3,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
27 ساعت