.: مشخصات دوره
فرانسه 6
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: فرانسه 6
   
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی درفرانسه 5 و آمادگی ورود به فرانسه7 
  3. یادگیری  زبان فرانسه در سطح A1بر اساس استاندارد CECR 
 
  1. گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح
  2. دارا بودن سن بالاي 18سال

 

 
   
   
 
2,753,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت